Bechterevova choroba

Klient: Novartis a Klub Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu na Slovensku

Projekt: Digitálne nástroje na zvýšenie povedomia o Bechterevovej chorobe

Animované edukačné video

Newsletter