Newsletter pre pacientsku organizáciu

Klient: Novartis a Klub Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu na Slovensku

Projekt: Newsletter – online časopis – štvrťročník pre Klub bechterevikov pri LPRe

Grafické a obsahové spracovanie a distribúcia na vybranú mailovú databázu OZ prostredníctvom aplikácie Mailchimp.