Správa sociálnych sietí – Facebook, Instagram

Klient: Aloris Vital, s.r.o., Trh kože

Príprava content plánu, napĺňanie obsahu – písanie statusov, motivačných súťaží, grafické podklady a fotografie,video pozvánky, či iné materiály

Cieľ: zvyšovanie sledovateľov a návštevnosti stránok za účelom posilnenie imidžu značiek a rozhodovania sa pri nákupe produktu

NOVINKY – Newsletter

Klienti:

Klub Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu – štvťročník

Aloris Vital – produktové novinky na vybraných lekárov

Novartis – Informačný obežník

Realizácia online newsletterov, noviniek formou mailingu cez aplikáciu Mailchimp.

Agentúra komplet zabezpečuje a pripravuje kreatívny návrh, obsah – písanie článkov, rozhovorov a noviniek, grafické spracovanie, distribúciu.