Edukačná kampaň: Dostane sa ti POD KOŽU! Psoriáza nie je iba kožné ochorenie.

Klient: Janssen

Projekt: Komunikačná kampaň na zvýšenie povedomia o autoiminutnom ochorení psoriáza, ktoré sa už dnes vníma ako systémové, zápalové ochorenie celého tela a pacienti by k liečbe mali pristupovať systematicky a komplexne.

Komunikačné nástroje a kanále:

  • Vytvorenie a návrh kreatívneho konceptu Dostane sa ti pod kožu!
  • Webová stránka www.dostanesatipodkozu.sk
  • Pacientske video
  • On-line kampaň – Google adwords, Strossle, Native Adverstisement, Pre roll spoty, Bannery
  • PR kampaň – články a inzercie vo vybraných lifestilových médiách
  • spolupráca so SDVS a portálom www.trhkoze.sk

Newsletter pre pacientsku organizáciu

Klient: Novartis a Klub Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu na Slovensku

Projekt: Newsletter – online časopis – štvrťročník pre Klub bechterevikov pri LPRe

Grafické a obsahové spracovanie a distribúcia na vybranú mailovú databázu OZ prostredníctvom aplikácie Mailchimp.