NOVINKY – Newsletter

Klienti:

Klub Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu – štvťročník

Aloris Vital – produktové novinky na vybraných lekárov

Novartis – Informačný obežník

Realizácia online newsletterov, noviniek formou mailingu cez aplikáciu Mailchimp.

Agentúra komplet zabezpečuje a pripravuje kreatívny návrh, obsah – písanie článkov, rozhovorov a noviniek, grafické spracovanie, distribúciu.