Správa sociálnych sietí – Facebook, Instagram

Klient: Aloris Vital, s.r.o., Trh kože

Príprava content plánu, napĺňanie obsahu – písanie statusov, motivačných súťaží, grafické podklady a fotografie,video pozvánky, či iné materiály

Cieľ: zvyšovanie sledovateľov a návštevnosti stránok za účelom posilnenie imidžu značiek a rozhodovania sa pri nákupe produktu