Čistá koža, realita, očakávanie

Klient: NOVARTIS

2D video Čistá koža, realita, očakávanie – o účinkoch a možnostiach liečby v prípade, že biologická liečba zlyháva pri psoriáze

Cieľ: modernou digitálnou formou pripraviť jednoduchý materiál, kotrý posilní informovanosť o význame biologickej liečby pri zvládaní kožného ochorenia psoriáza

Uverejnenie cez FB stránku pacientského združenia Bodkáčik a cez Youtube kanál Biologická liečba

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza