HIV nie je AIDS

Klient: Janssen
Termín: december 2016- jun 2017

Edukačná kampaň pre stredné školy HIV nie je AIDS

Edukačná kampaň HIV nie je AIDS bola realizovaná pod záštitou  Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov medicíny a farmaceutickou spoločnosťou Janssen. Kampaň bola zahájená pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS 2. decembra 2016.

Cieľom kampane bolo posilniť vedomosti a informovanosť o vírusovej infekcii HIV medzi mladými ľuďmi, keďže výučbe o sexuálne prenosných infekciách a ochoreniach nie je stále na základných a stredných školách na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť. Pritom riziko HIV sa so stúpajúcim počtom novo diagnostikovaných osôb zvyšuje aj na Slovensku.

Hlavným motívom kampane  je práca so skratkami, ktoré mladí ľudia bežne používajú pri on-line komunikácií, alebo na sociálnych sieťach.

Informácie boli rozposlané do všetkých stredných škôl na Slovensku formou direkt mailu a médií. Všetky edukačné materiály boli pripravené v elektronickej verzii a sú stále dostupné na rovnomennej webovej stránke www.hivniejeaids.sk v sekcii edukačná kampaň, kde si učitelia, ale aj žiaci môžu  môcť stiahnuť kompletný metodický materiál, ktorý obsahuje:

  • Dve animované videá o úvode do problematiky HIV/AIDS
  • Odborný textový materiál pre učiteľov
  • Plagát kampane na stiahnutie vo formáte PDF
  • Slovník skratiek
  • Online test pre študentov s 10 otázkami, ktorý generuje automaticky správnosť odpovedí. Tento test môžu používať učitelia aj žiaci na kontrolu vedomostí študentov.
  • Facebook profil HIV nie je AIDS

Súčasne boli školám ponúkané aj diskusie, ktoré zabezpečovali členovia Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza