Trh kože

Termín a miesto realizácie:
12. november 2017, Stará tržnica, Bratislava

TRH KOŽE je podujatie určené pre verejnosť zamerané na edukáciu a zvýšenie povedomia o kožných ochoreniach, ich prejavoch, diagnostiky a možnostiach liečby či prevencie.

Cieľom Trhu kože je odtabuizovať a napomôcť búraniu bariér a predsudkov, ktoré vyplývajú z neznalosti a strachu z kožných ochorení, ako aj upriamiť pozornosť na ich riešenia. Súčasne posilniť význam dermatovenerológie a odborníkov z danej oblasti na Slovensku.

Záštita: SDVS Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Viac info na: www.trhkoze.sk

Tvorcom idei a kreatívneho riešnia je agentúra ZEAL s.r.o.

Agentúra zabezpečí produkciu, medializáciu a kompletný odborný obsah

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza