Psoriáza nie som ja

Klient: Janssen a Združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením – Bodkáčik

Video denník Tomáša – Psoriáza nie som ja

8. častí – Ja a psoriáza / Už viem čo je psoriáza / Mama / Sebadisciplína / Kalendár / Liečba / Dostal som biologickú liečbu / Život s biologickou liečbou

Osobné vyjadrenia a spovede mladého pacienta so psoriázou o jeho zvládaní nevyliečiteľného automimunitného ochorenia psoriázy, ktorá sa u neho začala prejavovať vo veľmi mladom veku.

Cieľ: Odkrývanie problémov ľudí so psoriázou a na príklade mladého človeka podporiť nielen iných pacientov trpiacich týmto ochorením, ale aj odbúrať predsudky a edukovať verejnosť a súčasne hovoriť o možnostiach liečby.

Uverejnenie: cez Facebook stránku Bez psoriázy a Youtube kanál Bez psoriázy

Agentúr: príprava scenárov, produkcia, online a content marketing

Videá dostupné na: https://www.youtube.com/user/bezpsoriazyvideo
alebo FB – https://www.facebook.com/Bez-psoriazy-877505075693530/?fref=ts

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza