Európsky deň melanómu

Klient: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Termín: 26. 4. 2017

Tlačová konferencia pri príležitosti Európskeho dňa melanómu

Cieľ: Zvýšiť informovanosť a upozorniť širokú verejnosť na naliehavosť a závažnosť problematiky kožných nádorov, predovšetkým malígneho melanómu, ktorý patrí medzi najzhubnejšie nádory človeka, ale aj ostatných zhubných nádorov kože.

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza