Hemofília

Klient: SOBI

2D animované video o hemofílií a Edukačné animované video o faktora zrážanlivosti krvi – Polčas rozpadu

(preklad a prerobenie na základe udelenia práv švajčiarskej hemofilickej pacientskej organizácie)

Cieľ: Modernou a jednoduchou formou vysvetliť základné informácie o genetickom ochorení hemofília a najmodernejších možnostiach liečby.

Vytvorené v slovenskom aj českom jazyku. Uverejnenie prostredníctvom facebook stránky Slovenského hemofilického združenia.

Ďalšie projekty

Video denník Tomáša “Psoriáza nie som ja”
Čistá koža, realita, očakávanie
Biologická liečba a psoriáza